تک تیرانداز مدافع حرم
شهید مدافع حرم 'سجاد حبیبی' از جوانان دیار سرزمین عشق است؛ او در بهمن ۹۴ حین انجام ماموریت در 'ریتان' سوریه به فیض شهادت نائل آمد.
متن سفارشي:

 

Tab News