این قسمت برای ارتباط بازدیدکنندگان و مخاطبین پایگاه اطلاع رسانی رزمایش با معاونت آموزش و مقاومت مردمی بسیج می باشد.

خواهشمند است از بیان هرگونه مطلب دارای طبقه بندی خود داری نمایید  .
شماره تماس: ۳۵۹۴۹۴۷۹- ۰۲۱
نمابر: ۳۵۹۴۹۵۷۶- ۰۲۱
سامانه پیام کوتاه: ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۸۶
پست الکترونیک:Razmayeshbsj@shmail.ir

CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

Tab News